Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Rozpočet školy na rok 2021

14. 1. 2021

Mateřská škola Doloplazy se školní jídelnou, příspěvková organizace, Doloplazy č. 50, Doloplazy, 798 26 pošta Nezamyslice IČO: 750 21 803

Návrh rozpočtu školy na rok 2021

Celková výše schváleného příspěvku na provoz od zřizovatele: 460 000,00 Kč

č. pol. č. účtu, Textový popis položky, Předpokládané výdaje

501 Učební pomůcky+ hračky, nákup mat.jinde nezař.MŠ+JŠ, dr.DHM do 2999,- MŠ+JŠ

100 000,00 Kč

502 Spotřeba energií – voda, elektřina, plyn 

166 000,00 Kč

511 Opravy a udržování MŠ+JŠ 

1 000,00 Kč

512 Cestovné MŠ + JŠ

3 000,00 Kč

518 Nákup služeb – služby pošt, telekomunikací, ostatní služby, zpracování účetnictví a mezd, bankovní služby

94 000,00 Kč

549 Služby peněžních ústavů (pojištění)

3 100,00 Kč  

521+524+525+527 Mzdy + odvody, zák.soc.nákl.-školení, OOPP 

15 900,00 Kč

558 Drobný DHM od 3000,- MŠ+JŠ 

77 000,00 Kč

Celkem 460 000,00 Kč

V Doloplazech dne 11. 11. 2020            

 

Zastupitelstvo obce Doloplazy na svém zasedání dne 10.12.2020 schválilo příspěvek na rozpočtové hospodaření MŠ se školní jídelnou ve výši 460 000,- Kč. 

 

Rozpočet přímých nákladů na rok 2021 - normativní UZ 33353

Platy       2 727 936

OON                     0

Pojistné    976 601

ONIV           23 460

Celkem  3 727 997